ENGLESKA AZBUKA
English Alphabet

Engleska azbuka | Samoglasnici | Dvoglasnici | Suglasnici | Naglasak

Kupujte povoljno na Limundu!

Engleski jezik je zapadnogermanski jezik poreklom iz Engleske, govori se svuda u svetu – bilo kao maternji, bilo kao strani jezik. Engleski je trenutno četvrti najrasprostranjeniji maternji jezik na svetu (posle kineskog, španskog i hindua) sa nekih 380 miliona govornika, a drugi po broju korisnika u svetu. Kao maternji jezik koristi se u državama Ujedinjenog Kraljevstva – Škotskoj, Velsu i Severnoj Irskoj, u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi. To je i razlog postojanja mnogih varijanti koji se međusobno razlikuju, pogotovo po načinu izgovora. Ima status lingva franka u mnogim delovima sveta, usled vojnog ekonomskog, naučnog, političkog i kulturnog uticaja Britanske Imperije u XVIII i XIX stoleću i još jačeg globalnog uticaja SAD tokom XX veka. Zbog globalnog uticaja engleskog u svetu nauke, umetnosti, televizije i na Internetu u poslednjim decenijama, engleski je danas najrasprostranjeniji jezik koji se uči kao drugi jezik na svetu.

SLOVO IZGOVOR SLOVO IZGOVOR
A, a (ei) N, n (en)
B, b (bi) O, o (ou)
C, c (si)  P, p (pi)
D, d (di) Q, q (kju)
E, e (i) R, r (a:)
F, f (ef) S, s (es)
G, g (dži) T, t (ti)
H, h (eič) U, u (ju)
I, i (aj) V, v (vi)
J, j (džei) W, w (dabl ju)
K, k (kej) X, y (eks)
L, l (el) Y, y (vai)
M, m (em) Z, z (zed)

Azbuka u kojoj je svaki glas predstavljen jednim znakom smatra se idealnom azbukom. To nije slučaj s engleskim jezikom, jer on nije fonetski: svakom glasu ne odgovara jedno slovo, nego svako slovo – ili kombinacija slova – može da predstavlja više glasova. Postoje pravila za čitanje, odnosno pisanje, ali zbog velikog broja izuzetaka – skoro je nemoguće govoriti o praviopisnim pravlima, pa se, u suštini, sve svodi na pojedinačno učenje pisanja i izgovora reči. U engleskom postoji 26 slova i oko 40 glasova.

     Samoglasnici: ɑ ɑ: ʌ æ e ɛ ə ə: i i: o ɔ ɔ: u u:
     Dvoglasnici: ai au ei ɛǝ iǝ ou ɔi ɔǝ uǝ
     Suglasnici: b ʧ d ʤ f g h j k l m n ŋ p r s ʃ t ð θ v w z ʒ

U početku su se ljudi prilikom pisanja oslanjali samo na svoj sluh: tako je i pisanje bilo čisto fonetičko. Ali ubrzo su počeli da kopiraju pisanje drugih naroda, tj. njihove rukopise koje su prepisivali. Promene u govornom jeziku nisu praćene adekvatnim promenama i u pisanom jeziku, već su stari oblici reči nastavili da egzistiraju mada se u govoru više nisu pojavljivali. Ovom trendu je mnogo doprinela i pojava štampanja.

Spelling (spelovanje) je engleska ortografija, tj. pravopis - pravilno pisanje reči.

U engleskom jeziku razlikujemo samoglasnike ili vokale (vowels), dvoglasnike ili diftonge (diphtongs) i suglasnike ili konsonante (consonants).

GLAS PRIMER GLAS PRIMER
ɑ mile [mɑil] – milja b beg [beg] – moliti
ɑ: part [pɑ:t] – deo ʧ chin [ʧin] – brada
ʌ but [bʌt] – ali d dark [dɑ:k] – taman
æ hat [hæt] – šešir ʤ jail [ʤeil] – zatvor
e let [let] – pustiti f foot [fut] – stopalo
ɛ pear [pɛə] – kruška g girl [gə:l] – devojka
ə picture [piktʃə] – slika h house [haus] – kuća
ə: girl [gə:l] – devojka j yet [jet] – još
i lit [lit] – upaljen k walk [wɔ:k] – hodati
i: read [ri:d] – čitati l light [lait] – svetlo
o comb [koum] – češalj m mile [mɑil] – milja
ɔ box [bɔks] – kutija n now [nau] – sada
ɔ: sort [sɔ:t] – vrsta ŋ wing [wiŋ] – krilo
u put [put] – staviti p put [put] – staviti
u: rude [ru:d] – grub r read [ri:d] – čitati
ɑi mile [mɑil] – milja s sit [sit] – sedeti
ei plate [pleit] – tanjir ʃ ship [ʃip] – brod
ɔǝ door [dɔǝ] – vrata t town [taun] – grad
dear [diǝ] – drag ð this [ðis] – ovaj
ɛə pear [pɛə] – kruška θ three [θri:] – tri
ou hole [houl] – rupa v very ['veri] – vrlo
au down [daun] – dole w well [wel] – dobro
ɔi boy [bɔi] – dečak z zeal [zi:l] – žar
poor [puǝ] – siromašan ʒ usual ['ju:ʒuəl] – običan

Glas ili fonema je najmanja jezička jedinica u jeziku, a od nje se stvaraju reči. Glasovi se u pisanju beleže slovima. Glasovi, tj. njihov izgovor, beleže se međunarodnim fonetskim alfabetom - IPA (International Phonetic Alphabet).


Nešro drugačiji rečnik engleskog jezika Malo drugačiji rečnik engleskog jezika

Koliko često ste tražili neku reč ili izraz u klasičnim rečnicima engleskog jezika, besuspešno "guglali" i prevrtali listove raznih stručnih rečnika – i sve uzalud: tražene reči nema pa nema? Zato je ovo nešto drugačiji rečnik engleskog jezika: više je kao zbirka izraza i reči koje sam negde pokupio čitajući ili gledajući filmove, a retko se nalaze u rečnicima opšte namene.

Kako posećenost sajta i fond reči budu rasli, možda se ukaže potreba da sajt preselim na plaćeni hosting a rečnik pretočim u odgovarajuću bazu podataka s pretragom. Zasad sam prinuđen da koristim ad hoc rešenja.

FONETIKA & IMENICE
GRAMATIKA
DODACI

VIZIOshop.com - prodavnica za majice

PRELOM TEKSTA
Priprema za štampu i prelom teksta: Postupak grafičke pripreme teksta za štampu (dizajn preloma) predstavlja važan deo procesa koji se odvija na putu od kompletiranja pisanog teksta i njegovog oblikovanja, do pripreme za štampu. I sve to u vrhunskim programima Adobe InDesign, Photoshop, Corel. Takođe vršim i lekturu i korekturu vaših radova. Kao rezultat dobijate PDF fajl u potpunosti spreman za štampanje.